Seznámení posluchače s úlohou, obsahem a formou účetních informací, kalkulací výkonů, rozpočtů vnitropodnikových útvarů a dalších informačních nástrojů, sloužících pracovníkům na různých úrovních podnikového vedení k řízení procesů probíhajících uvnitř podniku.