Předmět seznamuje se základy automatizace a řízení pohonů výrobních strojů. Hlavní pozornost je věnována polohovým servomechanismům (principy provedení, chyby interpolace, statické a dynamické charakteristiky) a periferiím, které CNC řízení stroje umožnují a ovlivňují (odměřovací prvky, řídicí systémy, konstrukční zásady). K návrhu regulačních vazeb a ověření zákonitostí polohového řízení strojů je využíváno též počítačové simulace v SW Matlab - Simulink.