Předmět seznamuje studenty s komplexním pohledem na daňovou problematiku. Výběr témat je zvolen tak, aby byl student seznámen s aktuální daňovou problematikou a získal tímto studiem daňovou "gramotnost".