Předmět se zabývá moderní teorií ekonomiky služeb ve veřejném sektoru. V jednotlivých tématech jsou probírány různé teoretické náhledy a diskutována praxe služeb v oblasti veřejného sektoru. Rovněž je pozornost věnována obecným otázkám ekonomie veřejného sektoru, které mají význam pro služby ve veřejném sektoru - tržní selhání, veřejné statky, veřejná volby, veřejný deficit a dluh. Témata přednášek jsou následně procvičena na seminářích.