Předmět se zabývá teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. V jednotlivých tématech jsou probírány různé teoretické náhledy a diskutována praxe v oblasti veřejného sektoru - daně, výdajové programy, sociální ochrana, fiskální decentralizace, veřejný deficit a dluh atd.