Předmět je dalším kurzem klasické mechaniky, následuje po Mechanice I - Statice. Kinematika zkoumá mechanický pohyb v prostoru a čase bez ohledu na hmotnost a působící síly. Zabývá se kinematikou bodu a tuhého tělesa. Uvádí do problematiky analýzy mechanismů.