Kurz je zaměřen na psaní jako proces s důrazem na stavbu vybraných druhů souvislého textu od odstavců až ke krátkým textům. Pro pochopení struktury i obsahu jednotlivých typů kompozice analyzují studenti příslušné autentické texty, které slouží jako modely správně strukturovaných a náležitě podpořených psaných projevů.