Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům nezbytné teoretické zázemí pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů. Během semestru se studenti seznámí se základními aspekty literárních děl a naučí se obecně identifikovat umělecká díla. Studenti budou zároveň uvedeni do studia žánrů a do nejdůležitějších kritických a teoretických směrů 20. století a počátku 21. století. Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat problémy moci a identity (např. sexuální a etické), a také si uvědomí sociální kvalitu hodnot a skupin. Kurz je rovněž připraví pro další studium v oblasti literární a kulturní analýzy a pomůže jim uvědomit si zakořeněnost stereotypů myšlení a předsudků. Tímto způsobem kurz studenty upozorňuje na rizika zaujatosti a snaží se je vést k otevřenosti, která je nutná k tomu, aby se z nich stali vnímavější učitelé, přístupni názorům jiných.