Použití světelného mikroskopu, různé techniky světelné mikroskopie, použití SEM mikroskopie, zhotovení různých typů preparátů, jednoduché analýzy obrazu, realizace základního biologického experimentu a jeho vyhodnocení.