Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními skupinami sinic, rostlin a hub, jejich význam pro člověka (využití v potravinářství, zemědělství a medicíně, toxiny hub a sinic) a vztahy s biotickými a abiotickými složkami prostředí. U vybraných skupin - základní charakteristika, způsob rozmnožování, výskyt, ekologický význam, systém a typické a/nebo důležité zástupce. Základních anatomické a morfologické znaků, charakteristika a funkce rostlinných orgánů, pletiv a základní typy květenství a plodů. V praktických cvičeních budou studenti pozorovat na živém nebo trvalém materiálu typické zástupce probíraných skupin. Součástí bude mikroskopické pozorování sinic, řas a hub.