Předmět navazuje na Účetnictví I a II. Studenti si v rámci tohoto předmětu rozšíří své vědomosti o vybranou problematiku účetních systémů subjektů poskytujících finanční a pojišťovací služby (banky, pojišťovny) a také získají základní informace o účetních systémech jednotek poskytujících služby, které nejsou primárně založeny za účelem dosažení zisku či u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání (např. spolky, fundace, příspěvkové organizace, organizační složky státu atd.).