Předmět si klade za cíl seznámit studenty se zásadami, metodami a nástroji užívanými v účetním zobrazování hospodářských operací v informačních systémech podniku. Na základě znalostí koloběhu hospodářských prostředků a účetních zásad se studenti učí technice a postupu účtování v jednotlivých účetních agendách včetně dopadů těchto transakcí do finančního výkaznictví.