Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem vypracování bakalářské práce. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace.