Cílem předmětu je umožnit studentům hlouběji rozpracovat zadanou problematiku s ohledem na předchozí výsledky. Zpracovat dílčí části práce a to nejen obsahově ale i po stránce formální a výsledky prezentovat.