Předmět navazuje na Finance podniku a prohlubuje a rozšiřuje znalosti posluchačů získané v tomto předmětu. Předmět je zaměřen na oblasti, se kterými se finanční manažer při své práci setkává. Jedná se respektování faktoru času a vlivu rizika na finanční rozhodovací procesy, investiční činností, financováním dlouhodobého majetku a určením cen kapitálů jednotlivých finančních zdrojů a řízením oběžného majetku. Dále je posluchač seznámen s problematikou řízení výkonnosti podniku, a to nejen s používáním tradičních finančních metod a modelů, ale i s různými moderními koncepty hodnotového řízení podniku včetně faktorů ovlivňujících výkonnost podniku.