Předmět Materiály pro tkáňové inženýrství vyučovaný v navazujícím magisterském studiu volně navazuje na předmět Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství. V úvodu se studenti seznámí s pojmy používanými v oboru tkáňového inženýrství. Následně budou probírány interakce mezi buňkami a materiály a možnosti jejich hodnocení v laboratorních podmínkách či přímo v živých organismech. Dále budou zmíněny zákonné normy pro schvalování zdravotnických prostředků a produktů moderní terapie. V závěru budou probrány vybrané aplikace tkáňového inženýrství a možnosti využití biomateriálů v těchto aplikacích.