V projektu jsou zadávány individuální konstrukční úlohy, případové studie technologických pracovišť nebo technologické studie.