Hlavním cílem předmětu je prezentovat plánování a controlling jako subsystémy řízení, které ve vzájemné návaznosti podporují dosahování podnikatelských cílů a dlouhodobou prosperitu podniku. Předmět rozšiřuje teoretické a praktické znalosti studentů a vysvětluje zásady plánování procesů na všech hierarchických úrovních podnikatelského subjektu včetně dodržování vazeb mezi individuálními plány. Dále jsou studenti seznámeni s controllingem jako uceleným přístupem k řízení nákladů podniku.