Na vybraných příkladech jsou ukázány možnosti "opracování" textilních odpadů na druhotné suroviny, popisuje technologické postupy recyklací (downcycling, recycling) i vybraná zařízení, popisuje technologické postupy zpracování druhotných surovin do výroby. Studenti jsou seznamováni s filozofií téměř bezodpadové technologie. Jsou vedeni k tomu, aby v praxi uvažovali šetrně k životnímu prostředí.