Cílem seminářů je seznámit studenty zejména s finančními a kapitálovými procesy spojenými s přeshraničním pohybem zboží a služeb a s tím souvisejícími doprovodnými ekonomickými projevy (platební bilance, měnové kurzy, měnové oblasti,?) jakož i osvojit si specifika a možnosti financování v mezinárodním obchodě.