Cílem seminářů je seznámit studenty s finančními a kapitálovými procesy spojenými s přeshraničním pohybem zboží ale i služeb a s nimi souvisejícími doprovodnými ekonomickými projevy (platební bilance, měnové kurzy, měnové oblasti). Pozornost je rovněž věnována specifikám a možnostem financování v mezinárodním obchodě.