Novinky v zakládání a správě kurzů

Novinky v zakládání a správě kurzů

by Igor Kopetschke -
Number of replies: 0

Dnešním večerem byla částečně změněna, částečně rozšířena funkcionalita registrace kurzů.

Základní změny :

 • Při založení (registraci) kurzu jsou automaticky vytvořeny skupiny reflektující rozložení výuky dle rozvrhových akcí STAGu (podrobnosti viz níže)
 • Pedagog zapisující se do již existujícího kurzu má nyní roli Učitel, nikoli pouze Učitel s právem příspěvku
 • Pedagog má možnost se z kurzu buď odhlásit (deregistrovat se), případně celý kurz smazat.
 • Co mám dělat, když jsem již kurz založil  a chci tuto novou funkcionalitu ? Viz níže
 • Import (klonování) obsahu starších verzí kurzů do nových

Podrobnější popis režimu skupin :

Na základě množících se požadavků na větší diferenciaci obsahu kurzů byla vytvořena následující fiunkcionalita:

 1. Při registraci nového kurzu přes STAG (Navigace -> Můj profil -> Registrace (odregistrace) kurzů (STAG) ) si stejně jako dříve vyberete kurzy, které chcete zaregistrovat
 2. Systém ze STAGu stáhne rozvrhové akce předmětu (přednášky a cvičení a to včetně termínů)
 3. V rámci registrovaného kurzu jsou automaticky vytvořeny skupiny, pojmenované dle typu rozvrhové akce (např. Přednáška pondělí Každý týden 8:50 - 10:25 )
 4. Pedagog je automaticky zapsán do všech skupin - lze změnit dodatečně v rámci správy kurzu
 5. Student přihlašující se na kurz je automaticky přiřazen do odpovídajících skupin (přednáška + cvičení)
 6. Pedagog má možnost při vytváření studujních materiálů a testů diferencovat, pro kterou skupinu je materiál určen
 7. Diferenciace se týká i přednášek a cvičení pro kombinované studium

Podrobnější popis deregistrace a mazání kurzu:

Pedagog má nyní možnost se z registrovaného kurzu odhlásit, případně jej úplně smazat

 1. Postup je podobný jako u registrace kurzů - přejít na odkaz Navigace -> Můj profil -> Registrace (odregistrace) kurzů (STAG) 
 2. V dolní části je nabídka kurzů pro deregistraci či smazání
 3. V případě, že je uživatel v roli Učitel v kurzu sám, je mu nabídnuto kurz smazat
 4. V případě, že uživatelů v roli Učitel je v kurzu více, je pouze z kurzu odhlášen a kdykoli se může opět do kurzu přihlásit zpět

Kurz jsem již založil a chci jej konvertovatna nový formát

Nic není ztraceno. V průběhu 1-2 dnů se objeví možnost konverze. Poté stačí již existující výukové materiály přiřadit správným skupinám

Import (klonování) obsahu kurzů

Během 1-2 dnů bude zprovozněna funkcionalita na klonování starých obsahů kurzů do nových. Momentálně nám téměř vše na testovací verzi funguje, pouze přenos Záznamů přednášek je nutno ještě doladit.