PŘENOS SLOVNÍKŮ DO JINÉHO KURZU

PŘENOS SLOVNÍKŮ DO JINÉHO KURZU

von Igor Kopetschke -
Anzahl Antworten: 0

V jádru Moodle stále přetrvává chyba, při které se nepřenášejí korektně slovníky a jejich položky, a to ani při exportu celého kurzu, při jeho záloze a obnovení, při importu jednotlivých položek a ani při exportu/importu položek přímo zvoleného slovníku.

Proto jsme přistoupil k vývoji vlastního modulu, které tuto situaci řeší. Jeho používání je velice jednoduché - viz níže:

UPOZORNĚNÍ

Modul je určen výhradně a pouze k přenosu VŠECH slovníků zdrojového kurzu do cílového. Pracuje ve dvou režimech:

 1. Z cílového kurzu nejdříve odstraní všechny existující slovníky a nahradí je novými
 2. V cílovém kurzu ponechá původní slovníky a importuje nové
Slovníky v cílovém kurzu jsou umístěny DO STEJNÉ SEKCE, v jaké se nacházely v kurzu zdrojovém. V tomto případě se stejnou sekcí rozumí sekce ve shodném RELATIVNÍM pořadí (první, druhá atd ..), nikoli podle popisu sekce. Slovníky jsou umístěny vždy na konec dané sekce. Proto je vhodné po přenosu zkontrolovat cílové kurzy a slovníky případně umístit na požadovanou pozici.

Během procesu jsou kopírovány:

 1. slovníky včetně zachování nastavení (jméno, popis, hlavní/globální/vedlejší, vzhled slovníku aj.)
 2. kategorie používané ve slovníku
 3. soubory používané ve slovníku
 4. položky slovníků včetně zachování případných vazeb na hlavní slovník
 5. klíčová slova položek
 6. komentáře u položek
 7. přiřazení položek do případných kategorií
 8. veškeré soubory svázané s položkami
Během procesu NENÍ kopírováno :

 1. položky hodnocení
 2. veškeré údaje, které měly vazbu na zapsané uživatele (studenty) ve zdrojovém kurzu
POSTUP PŘI EXPORTU SLOVNÍKU DO JINÉHO KURZU

 1. Vstoupit do zdrojového kurzu (odkud slovníky kopíruji)
 2. Pokud kurz slovníky obsahuje, zobrazí se v nabídce Nastavení -> Správa kurzu položka Duplikátor slovníků (je to poslední položka pod Bankou úloh). Klikněte na ni
 3. V prvním kroku je nabídnut výběr cílového kurzu, do kterého budete slovníky kopírovat. Potvrďte tlačítkem Potvrdit cílový kurz.
 4. V dalším kroku jsou zobrazeny pro kontrolu parametry exportu :
 • Zdrojový kurz
 • Cílový kurz
 • Volba, jestli si přejete v cílovém kurzu přepsat existující slovníky či nikoli. Vysvětlení obou režimů viz výše pod Upozorněním
Klikněte na Uložit změny - tím nevratně spustíte přenos.Po ukončení přenosu se zobrazí statistika přenosu - počet přenesených slovníků, položek aj.Modul opustíte kliknutím na Zrušit - tím se vrátíte do zdrojového kurzu.Zkontrolujte prosím (viz text výše) cílový kurz a slovníky do něj přenesené.