Důležité - změny na elearningu, plánovaný výpadek služby

Důležité - změny na elearningu, plánovaný výpadek služby

Napisane przez: Igor Kopetschke ()
Liczba odpowiedzi: 0

Událost: Výpadek modulu Záznam přednášky
Kdy: od večerních hodin 17.2. do 20.2. včetně

Vzhledem k přechodu na novou verzi Mediasite (správci této služby ji naplánovali na dobu před zahájením výuky v LS) bude ve výše zmíněném období docházet k výpadku a nedostupnosti modulu pro vkládání a přehrávání videozáznamů pořízených přes systém Mediasite. Pro upřesnění - jedná se o veškeré multimediální záznamy označené touto ikonou:   

Výpadky budou pro VŠECHNY záznamy, tj. nejen pro ty, které byly pořízeny na speciálně vybavených učebnách, ale i ty, které byly zpracovány přes systém ulozprednasku.cz.

Co to ve svém důsledku znamená:

  • Pro pedagogy - nebude dočasně možné vyhledávat a vkládat záznamy do kurzů
  • Pro studenty - nebude možné přehrát  záznamy, vložené do kurzu. Proto byl tento zásah naplánován na konec zkouškového období a před začátek LS

Co se změní po přechodu na novou verzi:

  • Přestanou existovat Katalogy, budou nahrazeny Kanály. Z pohledu uživatele (pedagoga i studenta) by se nemělo kromě pojmenování nic změnit - opět to budou kolekce jednotlivých záznamů pro daný akademický rok. Správa serveru Mediasite mne ujistila, že při upgrade dojde k bezproblémovému nahrazení katalogů kanály i u již vložených do elearningu
  • Modul pro vyhledání a vložení Záznamu přednášky nově umožní pedagogům vkládat do kurzu nejen kanály a Prezentace pro daný předmět včetně těch z milulých AR, ale umožní vyhledat a vložit záznamy jiné, kde je daný pedagog uveden jako autor záznamu. Tento mechanismus dovolí vložit i záznam, který byl pořízen pro jiný předmět stejným pedagogem.
  • Výše uvedený bod - vyhledání záznamu dle autora - vyhledá jen NOVĚ pořízené záznamy, tj. od 21.2.2022 - nebude umět prohledávat ty, které byly pořízeny starším systémem.

Dodatek pro pedagogy

Řada (zejména starších) kurzů obsahuje odkazy na záznamy či katalogy, které již na úložišti Mediasite neexistují nebo je nelze přehrát. Důvody jsou různé - buď mají již nepodporovaný formát, nebo byly poškozeny při havárii úložiště před několika lety a nepodařilo se je obnovit. V rámci upgrade provedu analýzu všech instancí záznamů přednášek v elearningu a ty, které odkazují na neexistující obsah, automaticky odeberu. Autoři , kteří ve svých kurzech (současných či starších) mají tyto záznamy vložené, by si měli ve vlastním zájmu po ukončení přechodu zkontrolovat, jestli náhodou nějaký vadný záznam neunikl automatickému odstranění. Pokud na takový narazíte, smažte ho z kurzu.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

Igor Kopetschke