Biomedicínský seminář je určen všem středoškolským studentům se zájmem o biologii člověka, biomedicínu a biotechnologie . Jeho hlavním cílem je na základě teoretických přednášek, praktických cvičení a exkurzí na vědecko-výzkumných pracovištích prohloubit a rozšířit jejich dosavadní znalosti z vybraných partií této problematiky. Dílčím cílem je pak podnítit jejich zájem o studium přírodních věd a jejich aplikací v medicíně.