Obecné kurzy k tematice BOZP a PO
(Bezpečnosti práce a požární ochrany)

I zaměstnanci pracující z domova mají povinnosti zaměstnance dle ZP 262/2006 Sb., stejně jako zaměstnavatel vůči nim stejné povinnosti.

Školení má za cíl seznámit všechny pracovníky s povinnostmi a právy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Každý zaměstnavatel je povinen zabezpečit vstupní a poté periodické školení.

Každý zaměstnanec má povinnost se školení souvisejících s jeho pracovním zařazením účastnit.