2018/19
Informace o dokumentech zpracovávaných ve firmě na počítači, základy firmeních dokumentů, pohled zaměstnance i zaměstnavatele, organizování času, komunikace, prezentace.
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základy práce v programu MATLAB. Každé cvičení bude probíhat v počítačové učebně, studenti budou probíranou látku procvičovat přímo na počítači. V rámci cvičení budou řešeny vzorové příklady a konkrétní úlohy z textilního inženýrství.
Cílem předmětu je seznámit studenta s modelem obecné komunikace, se specifikami odborné a mezilidské komunikace. Pomocí praktických ukázek se posluchač naučí vyhledávat informace potřebné pro komunikaci. Dále bude schopen připravit odborný text i odbornou prezentaci ústní, naučí se zásady odborné diskuse. Student pronikne do komunikace firemní, naučí se základy obchodní komunikace, komunikace v týmu a krizové komunikace.
Počítačová podpora řízení jakosti a analýzy dat
Studenti jsou seznámeni se základní terminologií, jsou jim objasněny principy a metody plánování, tvorby a řízení projektu. Studentům jsou předvedeny vhodné softwarové nástroje.
Transfer phenomena in tex.fibres and technology
Student, který absolvuje předmět TZ2, je textilní odborník z hlediska zbožíznaleckého - umí identifikovat a pojmenovat konečný textilní produkt (zboží), umí provést jeho rozbor a v hotovém výrobku identifikovat základní strukturní prvky, které jsou důležité z hledika jeho vlastností a použití.

Bytové textilie, kůže a usně, textilní galanterie, výroba klobouků.

Získání základních znalostí o zpracování a analýze obrazu.