KHT

Doplňující katedrové studijní materiály (KHT), které nejsou navázané na žádný předmět v aktualním akademickém roce.

ˇřízení jakosti

Zpracování, analýza a vyhodnocování digitálních obrazových dat má dnes v oblasti průmyslových aplikací velmi důležité místo, díky schopnosti vykonat rychlou neinvazní a nízkonákladovou analýzu výrobků a procesů. V textilní metrologii má zpracování obrazu nezastupitelné místo, protože dovoluje porozumět obsahu obrazu, nalézt důležité charakteristiky a provést geometrický a kvantitativní popis objektů zájmu v obraze. Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností studentů v oblasti zpracování, analýzy a vyhodnocení obrazových dat a jejich aplikování při řešení konkrétních úloh v textilním a průmyslovém inženýrství.

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základy práce v programu MatLab. Cvičení bude probíhat v počítačové učebně, studenti budou probíranou látku procvičovat přímo na počítači. V rámci cvičení budou řešeny vzorové příklady a konkrétní úlohy z průmyslového inženýrství. Po absolvování předmětu studenti budou schopni používat MatLab pro svou vlastní práci a budou připraveni prohloubit své programovací dovednosti v MATLABu. Náplň předmětu se řídí oficiálním MatLab manuálem dostupným na stránkách MathWorks.