2018/19
Předmět je zaměřen na představení vysocefunkčních a adaptivních materiálů a struktur konstruovaných textilními technologiemi. Zabývá se vysvětlením základních principů a možných aplikací v oděvních i technických textiliích. Student připravuje samostatné inovační řešení návrhu nového výrobku při použití nových moderních technologií nebo technologických postupů. Řešení musí obsahovat průzkum trendů v dané oblasti, návrh materiálu v lince vlákno - příze - plošná textilie - 3D konstrukce. Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou řešení určitého odborného úkolu a o řešení podat písemnou i ústní zprávu. Jde současně o seznámení s formálními náležitostmi u tohoto typu prací. Cílem předmětu je dovést studenta k úspěšné obhajobě práce.
Předmět je zaměřen na hlavní oblasti aplikací vysoce funkčních textilních materiálů - vysoce funkční textilie ve zdravotnictví, v oblasti sportu, ochranných pracovních oděvů, průmyslových aplikací, v armádě. Zahrnuty jsou také inteligentní textilie. První část přednášek je zaměřena na některé základní principy výroby textilních materiálů a na možnosti včlenění funkčních prvků do jejich struktury.
Anotace: Návrh desénů na zadané téma a jejich realizace ve třech textilních technologiích. Studie daného tématu s ohledem na specifika jednotlivých technologií, klasifikace desénů vzhledem k uplatnění ve tkanině, pletenině a tisku. Vlastní desinatérská tvorba, rozpracování vybraných námětů, koloristické řešení. Zpracování návrhů a realizací vzorů do prezentačního portfolia, veřejné hodnocení a obhajoba předložené semestrální práce.
Struktura pleteniny, základní vazební prvky. Zápis vazeb, patronování. Vlastnosti pletenin a jejich ovlivňování. Vazby zátažných a osnovních pletenin. Vzorování pletenin, technologické možnosti vzorování. Design pletenin, navrhování vazeb a vzorů. Využití PC při tvorbě vzoru pleteniny.
V rámci předmětu studenti získají informace o základních a odvozených vazbách, o speciálních vazbách a vazebních technikách a žakárských vazbách. Seznámí se s možnostmi vzorování tkanin a kusových výrobků s ohledem na technologické možnosti tkaní, s využitím různých druhů používaných textilních materiálů, se systémy vzorování a možnostmi výtvarného zpracování. Vlastní desinatérská tvorba.