2018/19

Studenti se seznámí se zásadami vedení dlouhodobé cyklistické akce, zásadami jízdy ve skupině na silnici i v terénu. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.

Kurs je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro realizaci a organizaci turistických pobytů v horském prostředí. Studenti jsou seznámeni s nebezpečím v horách.
Cílem předmětu je nástin problematiky zdravého způsobu života a pravidel první pomoci v teoretické, ale především praktické rovině. Představení co nejširší nabídky možných alternativ pohybových aktivit pro udržení kondice a zdraví, prevenci nemocí a sociálně patologických jevů. Řešení obecné krizové situace související s ohrožením života nebo zdraví člověka, poskytování první pomoci včetně právní odpovědností při poskytování první pomoci. Základy ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.