2018/19
Předmět je zaměřen na experimentální práci s počítačovou grafikou interaktivně generovanou v reálném čase. Seznamuje studenty se soudobými technologiemi, čímž vytváří prostor k praktickým pokusům v oblasti prototypování aplikací, a poskytuje tím nezbytné zázemí podporující rozvoj kreativity umělecké osobnosti. Vyžaduje samostatnou práci studenta v ateliéru.