2019/20
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy chemie polymerních systémů, a to z hlediska jejich surovinových zdrojů, přípravy, modifikace, recyklace a biodegradace, s termoplasty, reaktoplasty, biodegradovatelnými polymery, aditivy do těchto materiálů, jejich chemickým složením a chováním stejně jako problematikou mezifázového rozhraní. Součástí předmětu jsou praktická cvičení.