2019/20
Předmět podává přehled trendů automatizace strojírenské výroby, podrobněji charakterizuje soudobé prostředky automatizace, pokládá akcent na automatickou manipulaci a aplikaci průmyslových robotů, objasňuje základní principy jejich činnosti, předkládá přehled přístupů k tvorbě automatických a robotizovaných pracovišť s vyspělou senzorikou. Podrobně analyzuje jednotlivé oblasti aplikačního nasazení a inovativní potenciál průmyslových a servisních robotů.
Cílem předmětu je uceleně a přehledně seznámit studenty se zpracováním různých forem dat v medicínské praxi s akcentem na data ve formě obrazů. Studenti získají znalosti a dovednosti nejprve v základech informačních systémů v medicíně v širším slova smyslu, dále je přiblížen pojem databázových systémů. Studenti umí popsat základní princip získání a zpracování signálů a následně obrazu. Studenti umí definovat a popsat princip získání 3D obrazů. Studenti umí aplikovat data v praxi.
Stavba sklářských pecí, omezování emisí a spotřeby energií. Dávkovače skloviny, sklářské lisy, sklářské formy. Stroje foukací a lisofoukací, stroje na výrobu tenkostěnného skla, plochého skla, trubek, tyčí a skleněných vláken. Stroje na zpracování skla - stroje na mechanické opracování, vrtání, řezání, broušení a dekorační broušení. Je předložena konstrukční metodika strojů pro ztížené prostředí, základní výpočtové vztahy, metodika navrhování linek na automatickou výrobu skla.