2021/22
Cílem předmětu je seznámení studenta se specifiky práce s žáky v inkluzivním prostředí školní třídy.
Cílem předmětu je seznámení se se specifiky preprimárního školství s akcentem na přechod do primárního vzdělávání.
cílem je seznámení se se specifiky primárního školství s akcentem na inovace ve vzdělávacím procesu
Cílem předmětu je zvnitřnit zásady koncipování pedagogické práce v rámci vyučovací hodiny a sebereflektivní pojetí přípravy jednotlivých činností.
Cílem předmětu je zvnitřnit zásady koncipování pedagogické práce v rámci vyučovací hodiny a sebereflektivní pojetí přípravy jednotlivých činností s důrazem na individualitu žáka.
Předmět se zabývá analýzou školské praxe a školskou soustavou v ČR.