2023/24
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními teoretickými principy programování a algoritmického myšlení, nejpoužívanějšími algoritmy a datovými strukturami.
Studenti se seznámí s vybranými digitálními technologiemi a jejich možným využitím ve výuce.
Studenti se seznámí s možnostmi realizace školních multimediálních projektů ve vybraných nekomerčních programech. Konkrétně se seznámí s možnostmi zpracování audio souborů, animačními technikami a technikami výtvarného zpracování videa - tzv. videoartem. Objeví možnosti, jak využít multimédia ve výuce.
Ověřit znalosti a dovednosti z informatiky v rámci SZZ
Předmět je zaměřen na didaktiku algoritmizace a programování na 2. stupni základní školy. Student využije dosud získaných znalostí z algoritmizace a programování v procesu didaktické transformace těchto témat.
Předmět je zaměřen na tvorbu a vývoj výukové aplikace.

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v přípravě elektronických dokumentů zvláště pro kvalifikační práce. Studenti se naučí zpracovávat obsáhlé dokumenty, dodržovat normy pro úpravu písemností, typografická pravidla a pravidla pro citování literatury podle normy. Základní typografická pravidla pro správnou tvorbu prezentace budou aplikována při tvorbě vlastních prezentací. Studenti si rozšíří informace o morálních zásadách při práci na internetu a autorském zákoně.

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v přípravě elektronických dokumentů zvláště pro kvalifikační práce. Studenti se naučí zpracovávat obsáhlé dokumenty, dodržovat normy pro úpravu písemností, typografická pravidla a pravidla pro citování literatury podle normy. Základní typografická pravidla pro správnou tvorbu prezentace budou aplikována při tvorbě vlastních prezentací. Studenti si rozšíří informace o morálních zásadách při práci na internetu a autorském zákoně.