Kurzy ústavu NTI

Tento kurz slouží jako opora pro vedení DP, BP a projektů ing. Igora Kopetschke

Kurz je určen pro vedení studentských prací, kde je v roli vedoucí práce Igor Kopetschke

Předmět se zaměřuje na základy fungování současných počítačových sítí. Základní pojmy počítačových sítí, topologie, architektura. ISO OSI referenční model. Nejběžnější síťové technologie - Ethernet a jeho varianty, IEEE 802.11. Směrování a směrovací protokoly. Internet ? IP, UDP, TCP, Domain Name System, elektronická pošta, WWW, IP telefonie.