2011/12
Předmět se soustřeďuje zejména na problematiku návrhu a tvorby uživatelských rozhraní počítačových aplikací. S důrazem na objektově orientované principy seznamuje studenty s vizuální podporou při vývoji aplikací, s událostním programováním, s možnostmi techniky více vláken, s využitím systémových prostředků a tvorbou komponent.

Předmět se soustřeďuje zejména na problematiku návrhu a tvorby uživatelských rozhraní počítačových aplikací. S důrazem na objektově orientované principy seznamuje studenty s vizuální podporou při vývoji aplikací, s událostním programováním, s možnostmi techniky více vláken, s využitím systémových prostředků a tvorbou komponent.

Předmět je úvodem do problematiky programování v programovacím jazyce vyšší úrovně. Studenti se seznámí se základními postupy při algoritmizaci úloh a s realizací algoritmů pomocí výrazových prostředků programovacího jazyka Pascal nebo C.
Předmět klade důraz na datovou a funkční analýzu informačních systémů. K modelování dat používá CASE systémy a to jak strukturované tak objektové. Pro programování, zejména serverové strany DBS, používá programovací jazyk SQL a jeho serverové rozšíření. Diskutované budou postupy zabezpečení dat v databázových systémech metodou grantů, rolí a transakcí, administrace databáze a další aktuální problémy tvorby a návrhu DBS.
Předmět uvádí studenty do problematiky života rozsáhlých SW projektů. Představuje softwarové inženýrství (SI) jako inženýrskou disciplínu zabývající se obecnou tvorbou SW z různých pohledů. Je představen soubor metod, pravidel a doporučení pro systémový přístup k softwarovému procesu ve všech jeho fázích. Předmět se zabývá také ekonomickými, etickými a profesními pohledy na tvorbu programového vybavení.
Předmět se soustřeďuje zejména na problematiku návrhu a tvorby uživatelských rozhraní počítačových aplikací. S důrazem na objektově orientované principy seznamuje studenty s vizuální podporou při vývoji aplikací, s událostním programováním, s možnostmi techniky více vláken, s využitím systémových prostředků a tvorbou komponent.