Cílem předmětu je formulace úloh o silové rovnováze objektů a způsobů jejich řešení a také podmínek, za kterých je statické řešení možné provést. Získané poznatky tvoří základ pro navazující předměty mechaniky těles - Pružnost a pevnost a Dynamika.