Předmět seznamuje studenty s dynamickým chováním hydraulických prvků, zejména rotačních a přímočarých motorů, proporcionálních rozváděčů a zdrojů tlakové kapaliny, pro které jsou formulovány matematické modely vč. stanovení parametrů ze statických charakteristik. Modely jsou využity pro sestavení typických hydraulických obvodů.