Získání orientace v informačních pramenech, osvojení metodiky vědecké práce. Prohloubení základních schopností a dovedností z oblasti práce s počítačovou technikou a vytvoření komplexního přístupu k ní. Získání přehledu o využití různého typu software a možností počítačové komunikace v síti Internet.