Zopakovat uvedená témata a rozšířit znalosti posluchačů o praktické aplikace příslušných metod v ekonomii, financích, pojišťovnictví a dalších oborech a ukázat řešení vybraných úloh pomocí specializovaného softwaru (Excel, Mathematica, sCalc, LINDO apod.).