Předmět se zabývá analýzou školské praxe a školskou soustavou v ČR.