Praktické seznámení s didaktikou přírodopisu v terénu.