Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy materiálů a jejich vlastnostmi, použitím i dostupností na trhu. Studenti se seznámí jak s klasickými kovovými materiály pro strojírenství, tak s materiály na bázi polymerů či s nekovovými anorganickými materiály jako jsou keramika, skla či matriály pro stavební průmysl. Pozornost bude také věnována přírodním materiálům, nanomateriálům a materiálům složeným – kompozitům. Materiály budou představeny z hlediska chemického složení, struktury, specifických vlastností, které je předurčují k vybraným aplikacím i z hlediska možnosti jejich recyklace.
Studenti se v rámci předmětu naučí řešit problémy spojené s návrhem a optimalizací materiálových potřeb různých aplikací v podnicích zabývajících se výrobou, distribucí či poskytováním logistických služeb.