Cílem předmětu je zvnitřnit zásady koncipování pedagogické práce v rámci vyučovací hodiny, projektování a řízení edukačního procesu a reflektivní pojetí přípravy jednotlivých činností s důrazem na individualitu dítěte a na obsahovou kontinuitu učiva.