Cílem přednášek je seznámit studenty s charakteristikou aktivizačních metod a jejich využitím ve výuce přírodovědných oborů. Na cvičeních prakticky řešit metodiku přípravy a výběru témat učiva. Provést metodickou přípravu hodin, ve skupině ji diskutovat a ve spolupráci s cvičným učitelem vést studenty k praktickému ověření přípravy na praxích studentů.