Objasnit a vysvětlit chemické zákonitosti na předmětech a jevech, s nimiž se lidé setkávají v každodenním životě.