Na základě vývoje chemie jako oboru od předalchymistického období přes období alchymie, období sjednocování chemie a následné rozdělení na jednotlivé disciplíny (anorganická, organická a fyzikální chemie, biochemie atd.) pochopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými obory chemie, ale i návaznosti na další vědy a umění. Absolvováním kurzu by mělo u studentů dojít k prohloubení, zobecnění a zopakování základních poznatků z chemie. Seznámení s prací a životními osudy význačných vědeckých osobností poskytne podněty pro budoucí působení studentů na školách.