Osvojit si: použití didaktických programů pro základní a střední školy. Seznámit se základy počítačem podporovaného experimentu a počítačovými algebraickými systémy a možnostmi jejich použití při výuce. Umět využívat internet při výuce chemie (vyhledávání programů, on-line databáze, komunikace).