Provést doplňující literární rešerši k zadanému tématu, prohloubit znalosti problematiky diplomové práce a práce na dílčích úkolech.